Pregrada- grad za mlade

🔴 Nastavljamo s procesom uključivanja mladih ljudi u donošenje odluka.

🔴 Nastavljamo s projektom Uzmi pare.

🔴 Nastavljamo sa stipendiranjem učenika i studenata.

🔴 Uvodimo poticaje za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji.

Sve to, i mnoge druge mjere, definirane su novim gradskim programom za mlade, kojeg su kreirali sami mladi, a garancija da će se program provoditi jesu mladi ljudi na našim listama!

Odgovori