Snažnija poljoprivreda

OBEĆALI SMO:

OSTVARILI SMO:

 • Poticanje povećanja kapaciteta poljoprivredne proizvodnje OPG-a i sufinanciranje izrade projekata i poslovnih planova
 • U razdoblju od 2017. do 2020. godine Grad Pregrada poticao je povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje OPG-a kroz dodjelu potpora male vrijednosti na temelju Programa potpore poljoprivredi na području Grada koji je izrađivan zasebno svaku godinu. Potpore su dodjeljivane za nabavku životinja i sadnica višegodišnjeg bilja i bilja za pčelare, a u 2020. godini i sufinancirani su troškovi usluge izrade projektne dokumentacije i poslovnih planova, izgradnja i opremanje staklenika i plastenika, nabavka poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, ograde za nasade i životinje, zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu poljoprivrednih nasada od vremenskih neprilika, podizanje/restrukturiranje višegodišnjih nasada.
 • Uspostava pomoći pčelarima kroz sufinanciranje nabave opreme i pribora
 • Za pčelare je uspostavljena pomoć kroz dodjelu potpora za nasade medonosnog bilja, a nabavku opreme i pribora sufinancirala je Krapinsko-zagorska županija.
 • Podržavanje proizvodnje lokalnih poljoprivrednih proizvoda i pomoć u promidžbi OPG-ova
 • Podržavanje proizvodnje lokalnih poljoprivrednih proizvoda i pomoć u promidžbi OPG-ova provedena je kroz kontinuirano organiziranje manifestacija i prigodnih prodaja. Sufinancirani su troškovi promocije i plasmana proizvoda, izgradnja i opremanje staklenika i plastenika, nabavka poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, ograde za nasade i životinje, zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu poljoprivrednih nasada od vremenskih neprilika, podizanje/restrukturiranje višegodišnjih nasada.
 • Sudjelovanje u radu i razvoju LAG-a Zagorje-Sutla
 • Ukupno je kroz provedbu Lokalne razvojne strategije na području Grada uloženo 96.000€. Odobren projekt razvoja male društvene infrastrukture – uređenje Kuna parka te je na područja Grada podržano 4 mala poljoprivredna gospodarstva.
 • Kontinuirani rad ureda pruža informativnu podršku te je LAG pomogao u pripremi projekta Veselo, Veselo seniori kao i bio partner Gradu na projektima za mlade – Mladi u Centru i Uzmi pare i napravi nešto za mlade.
 • Uspostavljena je uska suradnja s Muzejom i Gradskom knjižnicom u kojima su održavane projektne aktivnosti te posebno s Udrugama Kostelskih žena i udrugom umirljvljenika koji su aktivno sudjelovali u projektu koji se bavio djelima Marije Jurić Zagorke.
 • Kroz volonterski program #ajmoLAG i projekt VolontirAJMO financirane su i volonterske akcije u Pregradi te je LAG pružio podršku Kostelskoj pištoli u pripremi i provedbi projekta izgradnje bunara u Kostelu.
 • Stvaranje preduvjeta za razvoj ruralnog turizma
 • Biciklistička odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE CIKLOTURISTIČKOJ RUTI u vrijednosti od 102.309,38 kn.
 • Asfaltirano je 14 km nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 5,7 milijuna kuna.
 • Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja rasplodnih goveda i krmača
 • Sufinancirano je umjetno osjemenjivanje rasplodnih goveda i krmača koje je provedeno u razdoblju od 2017.-2019. godine. Umjetno osjemenjivanje u 2020. godini nije se sufinanciralo zbog visokog postotka iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora (potpora male vrijednosti) na nacionalnoj razini te Ministarstvo poljoprivrede nije odobravalo nove programe temeljem Uredbe Komisije EU br. 1408/2013.
 • Poticanje revitalizacije zapuštenih poljoprivrednih površina kroz učinkovito poljoprivredno redarstvo
 • Ustrojeno je  poljoprivredno redarstvo koje redovno radi i podnosi izvješća o provedenim radnjama.