Transparentna Pregrada

OBEĆALI SMO:

OSTVARILI SMO:

 • Osiguranje dodatnih sredstava za MO i nastavak decentralizacije odlučivanja o korištenju javnih sredstava
 • Od 2018. godine osigurana su dodatna sredstva za mjesne odbore u sklopu  Malih komunalnih akcija, kroz koje svaki MO ima na raspolaganju dodatnih 10.000,00 kn. Grad Pregrada financira prijevoz kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta do stambenih objekata.
 • Nastavak podupiranja rada Savjeta mladih
 • Povećano je uključivanje djece i mladih u donošenje odluka  kroz Dječje gradsko vijeće, Savjet mladih Grada Pregrade, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Odbor za dodjelu stipendije te  Odbor za pitanja društvene solidarnosti i socijalno uključivanje.
 • Donesen je novi program za mlade za razdoblje 2021.-2025. godine.
 • Napravljen je prvi participativni proračun za mlade – Projekt „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“.
 • “Mladi u centru” je projekt financiran iz ERASMUS + programa te su ga  zajednički  proveli Grad Pregrada, Mreža udruga Zagor i  LAG Zagorje Sutla.
 • VOLONTIRANJE I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST -od 2020. godine nagrade se dodjeljuju u dvije kategorije: mladi i odrasli volonter te najboljoj volonterskoj akciji.
 • Povećavanje sredstava za udruge
 • Za udruge u kulturi i udruge civilnog društva izdvojeno je  639.492,78 kn, a  za udruge u sportu i rekreaciji  1.106.500,00 kn
 • Implementacija koncepta “pametnog grada” u rad gradske uprave
 • Smart city projekti – provedena su 2 projekta digitalne transformacije usmjerena na jačanje učinkovitosti gradske uprave i poboljšavanje usluga za građane primjenom digitalnih tehnologija u vrijednost 441.250,00 kn od čega sredstva FZOEU iznose  176.500,00 kn (40%).
 • Razvijena je aplikacija “Na dlanu” za prijavu komunalnih problema.
 • OTVORENI GRAD – nova je platforma za transparentnost proračuna, digitalnu komunikaciju i servis građana.
 • Stvorena nova web stranica koja se oslanja se na Otvoreni grad –  pristupačna stranica kao web servis za građane, uvođenje obrazaca za prijavu za stipendije i natječaj za organizacije civilnog društva, razni formulari i obrasci.
 • Uspostavljen je sustav e-novorođenče za prijavu novorođenčadi.
 • Potpora nastavku izgradnje Vatrogasnog doma
 • Izrađena dokumentacija za dogradnju.