Zelena Pregrada

OBEĆALI SMO:

OSTVARILI SMO:

 • Izgradnja reciklažnog dvorišta
 • Izgrađeno je reciklažno dvorišteu vrijednosti projekta od 1.750.000,00 kuna kroz sredstva Europskog strukturnog i investicijskog fonda (1,48 mil.kn),Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (183.671,36 kn) i Grada Pregrade (86.328,64 kn).
 • Mobilne aplikacije za prijavu komunalnih i ekoloških problema
 • Uvedena je mobilna aplikacija „Na dlanu“ za jednostavno i brzo prijavljivanje komunalnih problema. Aplikacija je uvedena  u sklopu koncepta “Smart City”.
 • Edukacija stanovništva o ekologiji, održivom gospodarenju otpadom i važnosti odvajanja otpada
 • Održana je informativna radionica o održivom gospodarenju otpadom i radu reciklažnog dvorišta Pregrada.
 • Napravljena je  brošura o održivom gospodarenju otpadom.
 • Uspostavljena je internetska stranica reciklažnog dvorišta i redoviti godišnji izvještaji upravitelja dvorišta  o prikupljenim količinama otpada.
 • Energetska obnova objekata u gradskom vlasništvu
 • Energetski je obnovljena Upravne zgrade grada Pregrade u vrijednosti od  3.900.440,27 kn kroz sredstva Fonda za regionalni razvoj (1.960.257,09 kn), Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (883.910,57 kn) i Grada Pregrade (1.056.272,61 kn).
 • Energetski je  obnovljena  zgrade Sportske zajednice grada Pregrade u vrijednosti od 680.852,45 kn kroz sredstva Fonda za regionalni razvoj (421.749,02 kn), Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (145.141,72 kn) i Grada Pregrade (113.961,71 kn).
 • Energetski je  obnovljena zgrade Zemljoknjižnog odjela u  vrijednosti od  993.849,88 kn kroz sredstva Fonda za regionalni razvoj (602.625,15 kn), Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (228.032,02 kn) i Grada Pregrade (163.165,71 kn).
 • Zamijenjena su krovišta na mrtvačnici Kostel u vrijednosti od 54.888,70 kn i mrtvačnici Stipernica u vrijednosti od 51.761,00 kn.