Bolji uvjeti života

OBEĆALI SMO:

OSTVARILI SMO:

 • Investicije u infrastrukturu na području grada: širokopojasni internet, dogradnja javne rasvjete i kućica na autobusnim stajalištima
 • Proveden je projekt WIFI4EU u sklopu kojeg je izrađena instalacija pristupnih točaka za bežični gradski internet   na 5 lokacija u gradu u vrijednosti  od 15.000,00  eura.
 • Postavljena je nova javna rasvjeta na području MO Benkovo (uz državnu cestu), MO Stipernica (potez groblje-zgrada DVD Stipernica), MO Kostel (Horvati), MO Sopot, MO Cigrovec i MO Pregrada te je dovršena rasvjeta u ulici Kolarija – postavljeno je 204  novih rasvjetnih tijela u vrijednosti 919.000,00 kuna.
 • Uložena sredstva u izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete iznose 415.080,27 kuna.
 • Postavljene su kućice na autobusnim stajalištima u Stipernici, Gorjakovu, Vinagori, Benkovu, Pregrada (Bujanić) i u Sopotu u vrijednosti od 260.091,69 kuna.
 • Izgradnja nerazvrstanih cesta i nogostupa po svim MO, na osnovu prioriteta samih MO
 • Asfaltirana je cesta Petrovina-Menjački u vrijednosti od 1,26 milijuna kuna.
 • Kroz mjeru za brdovita područja asfaltirana je spojna cesta Kostel-Plemenšćina vrijednosti 495.000,00 kuna.

U razdoblju od 2017.-2020. godine sanirano je niz klizišta na području grada Pregrade u vrijednosti od 3.646.363,63 kuna.

 • Biciklistička staza uz Kosteljinu, na potezu Pregrada – Krapinske Toplice
 • Potpisan je Sporazum o izgradnji biciklističke staze uz vodotokove Kosteljine, Horvatske, Krapine i Krapinice s gradom Zabokom i općinom Krapinske Toplice.
 • Rekonstrukcija ceste od centra prema groblju
 • Realiziran je projekt rekonstrukcije ceste od centra prema groblju u vrijednosti od 150.000,00 kuna.
 • Sanacija državne ceste D507 (Benkovo) uz izgradnju nogostupa
 • Izrađena je projektna dokumentacija te ishođena lokacijska dozvola za sanaciju i izgradnju nogostupa  državne ceste D507 kroz Benkovo. Investicija je u planu Vlade RH, a izvodit će je Hrvatske ceste.
 • Nastavak sanacije D206-Pregrada – Hum na Sutli
 • Nastavljeni su radovi na sanaciji ceste D206. Saniran je kolnik i most te je izgrađen  nogostup od ulice J. Leskovara kroz ulice Lj. Gaja u vrijednosti 4,5 milijuna kuna.
 • Završetak nogostupa od centra do Sopota, izgradnja nogostupa u Goričkoj ulici, izgradnja nogostupa i sanacija ceste Valentinovo-Benkovo
 • Izvršeni su radovi na nogostupima  u MO Stipernica i u MO Pregrada (Gorička ulica),koje su zajednički financirali Županijske ceste  i Grad Pregrada u vrijednost 1,1 milijun kuna, u kojima je Grad Pregrada sudjelovala sa iznosom od  350.000,00 kn.
 • Izgrađen je nogostup i autobusna ugibališta s kućicama na području  MO Sopot u vrijednosti od  400.000,00 kn
 • Sanacija ŽC Sopot – Stipernica.
 • Sanacija ceste Valentinovo-Benkovo.

 • Završetak vodoopskrbe na Maloj gori – pokrivenost svog stanovništva pitkom vodom
 •  Izgrađen je  podsustav „Žolekov Breg“ i tlačni cjevovod CS „Košenine“ – VS „Žolekov breg“  u vrijednosti od  4.632.943,00 kn. Realizacijom projekta izgradnje vodoopskrbnog podsustava visoke zone „Žolekov Breg“ riješit će se osiguranje javne vodoopskrbe na području naselja Vinagora-Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno Gora i Desinić Gora.
 • Planirana izgradnja sustava odvodnje i sustava pročišćavanja voda za područje naselja Pregrada
 • Izrađena je dokumentacije za proširenje sustava odvodnja i izgradnje UPOV-a u Pregradi, u sklopu partnerstva Zagorskog vodovoda, općine Krapinske Toplice i VIOP-a.  Ukupna vrijednost projekta je 1.992.500,00 kuna, od toga je iznos bespovratnih sredstva iz EU fonda 1.693.625,00 kuna. Za područje  Pregrade predviđa se pola vrijednosti ukupne investicije.
 • Ishođene su lokacijske dozvole za sustav mreže odvodnje te je u tijeku rješavanje imovinskopravnih odnosa.