Poduzetna Pregrada

OBEĆALI SMO:

OSTVARILI SMO:

 • Poticanje investicija, razvoj partnerskih odnosa s investitorima i subvencioniranje kamata poduzetnicima

 • Realiziran je projekt „Unapređenje osnovne prometne i komunalne zajedničke infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Pregrada“  u vrijednosti 2.067.250,00 kn kroz sredstva Fonda za regionalni razvoj (1.756.749,05 kn), Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (186.300,57 kn) i Grada Pregrade (124.200,38 kn) – izgradnja nogostupa i javne rasvjete te uređenje zelene infrastrukture.
 • Nastavili smo s ranije uvedenim olakšicama za nove investitore i poduzetnike kroz oslobođenje od komunalne naknade u prvoj godini u stopostotnom iznosu, u drugoj godini u iznosu od 75 posto, a u trećoj 50 posto te oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa do 100 posto za nove poslovno proizvodne prostore. Tako su gospodarstvenici u periodu 2017.-2020. oslobođeni ukupno  478.347,50 kn naknada.
 • Pregrada je 2019. zabilježila najveći rast zaposlenih u RH te je u nekoliko zadnjih godina broj zaposlenih porastao za 400 ljudi, a to je upravo zasluga domaćih poduzetnika i obrtnika i uvjeta za poslovanje koje im gradska uprava osigurava.
 • Subvencioniramo kamate na poduzetničke kredite te kamate ESIF zajmova, gdje uz subvenciju Grada kamate na poduzetničke kredite iznose 0 posto. Kroz HAMAG BICRO poduzetnicima je subvencionirano 12 tisuća kuna kamata za njihove projekte.
 • Broj poduzetnika porastao je sa 74 u 2015. na 98 poduzetnika 2019. godine, s tim da 20 njih posluje u poduzetničkoj zoni.
 • Promocija poslovne zone i poduzetništva

 • Izrađene su stranice i  promotivni video o poduzetničkoj zoni u sklopu gradskih web stranica.
 • Izrađen je novi promotivni letak o poduzetničkoj zoni.
 • Preseljenje Niskogradnje u objekt u poslovnoj zoni
 • Kupljeno je zemljište u poslovnoj zoni i izrađen idejni projekt novog objekta.
 • Pokretanje postupka katastarskih izmjera i usklađivanje katastra i gruntovnice
 • Potpisan ugovor o sufinanciranju s Krapinsko-zagorskom županijom i Državnom geodetskom upravom.