Lista

 1. Marko Vešligaj, dipl. oec.
  – SDP
 1. Gordana Križanec-Ružić
  – SDP
 1. Ivan Škrinjar, ing. el.
  – nestranački
 1. Stjepan Miklaužić
  – ZS
 1. Tajana Broz, dipl. politologinja
  – SDP
 1. mr. sc. Robert Baričević, dipl. oec.
  – nestranački
 1. Milan Flegar
  – SDP
 1. Vesna Petek, dr. med. vet.
  – SDP
 1. Nataša Herek
  – ZS
 1. Mladen Burić, dipl. ing. građ.
  – SDP
 1. Jasna Vnuk, bacc. paed.
  – nestranačka
 1. Milan Šoštarić
  – nestranački
 1. Valentino Čep
  – SDP
 1. Mario Ivanjko
  – SDP
 1. Zdravka Žiger-Žgela, prof. geologije i geografije
  – SDP