Stvaramo grad kulture i turizma

Pred nama su dva velika projekta koja planiramo financirati iz EU fondova: Kulturni centar i biološki bazen. Stvaramo grad kulture i turizma!