Savjet SDP-a

mr. sc. Robert Baričević, dipl. oec.
Tajana Broz, dipl. politologinja
Darija Broz, mag. ing. agr.
Mladen Burić, dipl. ing. građ
Andreja Cobović, dipl. iur.
Davorin Drenški, mag. ing. aedif
Robert Gretić, dipl. oec.
Krunoslav Kolar, spec. ing. aedif
Josip Krušlin, dipl. ing. rač.
Vesna Petek, dr. med. vet.
Damjan Podboj, mag. oec.
Ivan Škrinjar, ing. el.
Marko Vešligaj, dipl. oec.
Robert Zdolc, ing. strojarstva
Zdravka Žiger Žgela, prof. geologije i geografije