Donacije

Drage sugrađanke i sugrađani!

Pred nama su novi lokalni izbori u kojima ćemo zajedno odlučiti o načinu vođenja našeg Grada i cijele lokalne zajednice.

Poruka koju želimo poslati našim sugrađanima i sugrađankama može se sažeti u jednu jednostavnu rečenicu: sudjelovanjem na izborima i Vašom prvom odlukom pomozite nam da budemo zastupnici Vaših interesa i omogućimo Vam donošenje kvalitetnih odluka vezanih za život i rad na području cijele Pregrade.

Da bi naše ideje, želje i napor koji namjeravamo uložiti u dobrobit zajednice mogle doprijeti do svih naših sugrađana, planiramo, kao što je to i uobičajeno, organizirati kvalitetnu predizbornu promidžbu.

Stoga Vas pozivamo da nam u tom smislu pomognete Vašim donacijama i potporom u bilo kojem obliku (materijalno, fizički, novčano, organizacijski, prostorom, promidžbom, tiskom, itd.).

Sve donacije bit će evidentirane i korištene sukladno odredbama:

 • Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, br. 24/11, 61/11 i 27/13 dalje: Zakon o financiranju) koji se primjenjuju na financiranje izborne promidžbe, među ostalim, za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave i gradonačelnike.
 • Pravilnika o načinu vođenja evidencije i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnog priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvješćima za financiranje izborne promidžbe
 • Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN121/14)

 

Posebno registrirani računi na koji možete izvršiti uplate svojih donacija su otvoreni u Zagrebačkoj banci.

MARKO VEŠLIGAJ

Br. računa – IBAN HR7423600003510125816
Naziv: Marko Vešligaj
Svrha: Donacija za izbornu promidžbu

 

SDP PREGRADA

Br. računa – IBAN HR2023600001502039869
Naziv: SDP PREGRADA
Svrha: Donacija za izbornu promidžbu

 

Kandidat za gradonačelnika:
Marko Vešligaj, dipl.oec.

Kandidatkinja za dogradonačelnicu:
Gordana Križanec Ružić

Okvirni podaci o vlastitim sredstvima

MARKO VEŠLIGAJ-Gradonačelnik

GV-PREGRADA

 

PRAVILA O DOPUŠTENOSTI DONACIJA

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  potrebno je pratiti dopuštenost donacije. Izričito se zabranjuje primanje donacija od:

 • Stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba,
 • Državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Udruga radnika i poslodavaca,
 • Udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija
 • Fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima
 • Anonimnih izvora
 • U novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba

Donacije koje se odnose na izbornu promidžbu zaprimaju se na posebne račune izborne promidžbe.

 • Donacije pravnih osoba

Ukupna vrijednost donacija političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 kuna u kalendarskoj godini

Ukupna vrijednost kandidacijskoj listi grupe birača i kandidatu ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna u kalendarskoj godini

 • Donacije fizičkih osoba

Ukupna vrijednost donacija političkoj stranci, kandidacijskoj listi grupe birača te kandidatu ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 kuna u kalendarskoj godini

Donacije koje prelaze navedene iznose, potrebno je prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i nadležnom izbornom povjerenstvu, te uplatiti u korist Državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate

Donacije se mogu prikupljati najkasnije do završetka izborne promidžbe. Donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe moraju se odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i vratiti donatorima u roku od 8 dana od dana primitka.

ZAVRŠNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE

FIN-IZVJ – kandidat

FIN-IZVJ – lista

OBRASCI-kandidat

OBRASCI-lista